Y Coridor Ansicrwydd - Ewro 2020: "Os fasa Lloegr wedi ennill, faswn i ddim wedi cysgu am flynyddoedd!"

Ewro 2020:

Download Ewro 2020: "Os fasa Lloegr wedi ennill, faswn i ddim wedi cysgu am flynyddoedd!"

Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones sy'n dewis eu huchafbwyntiau o Ewro 2020, ac yn ymfalchïo mai'r Eidal oedd yn bencampwyr (fel ddaru rhai proffwydo!).

Published on Wednesday, 14th July 2021.

Available Podcasts from Y Coridor Ansicrwydd

Subscribe to Y Coridor Ansicrwydd

We are not the BBC, we only list available podcasts. To find out more about the programme including episodes available on BBC iPlayer, go to the Y Coridor Ansicrwydd webpage.