BBC Radio Podcasts from Y Coridor Ansicrwydd

Y Coridor Ansicrwydd

Angharad Davies: Llygad VARcud ym Madrid

Sgwrs gyda thechnegydd o gwmni Hawkeye yn Sbaen, sy'n llwyddo i newid meddwl Mal am VAR!

"Dwi erioed 'di actio yn Shameless!"

Mae Owain yn dechrau cael digon o ymgais Mal i brofi mai fo ydi cefnogwr mwyaf Wrecsam!

Newidiadau mawr ar droed yn Abertawe

Ian Mitchelmore o Wales Online sy'n trafod yr haf prysur sydd o flaen Russell Martin.

Sioc enfawr i bawb!

Owain a Mal sy'n ymateb i'r newyddion bod S4C wedi colli hawliau i ddarlledu gemau Cymru.

Emlyn Lewis: O gwrso defaid i goncro Lloegr

Capten Cymru C Emlyn Lewis sy'n ymuno am sgwrs efo Malcolm ac Owain.

Helen a Tash yn cyrraedd cant

Owain a Malcolm sy'n edrych yn ôl ar berfformiadau tîm merched Cymru.

Dwi'n caru Gareth Bale!

Am wythnos i bêl-droed yng Nghymru - tydi Ows a Mal ddim yn siwr lle i gychwyn!

Amdani yn erbyn Awstria

Mae Mal ac Ows llawn hyder cyn i Gymru wynebu Awstria mewn gêm ail-gyfle Cwpan y Byd.

Anaf Danny Ward, Y Seintiau Newydd a welis Paul Bodin

Carfan Cymru ar gyfer y gêm fawr yn erbyn Awstria sy'n cael prif sylw Malcolm ac Owain.

Ian Gwyn Hughes

Pennaeth cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru yw gwestai arbennig Mal ac Owain.

Amheuaeth dros Cymru v Awstria a chosb Cei Connah

Owain a Mal sy'n trafod effaith posib y rhyfel yn Wcráin ar gemau Cwpan y Byd Cymru.

Dafydd Jones: Nôl i Qatar?

Cyn flaenwr Cymru Dafydd Jones sy'n trafod ei gariad at bêl-droed efo Mal ac Ows.

XI Cymru yn erbyn Awstria a helynt Cei Connah

Mae Mal ac Ows yn actio fel cyd-reolwr Cymru ac yn dewis y tîm i wynebu Awstria mis nesa.

Ramsey i Rangers ac Aberystwyth yn dathlu 1,000 o gemau

Cyfarwyddwr Aberystwyth Thomas Crockett sy'n rhannu straeon ac atgofion gydag Ows a Mal.

Mr Urdd, Wrecsam a Willy Gueret

Owain a Mal sy'n trafod rhediad da Wrecsam a doniau canu'r perchennog Rob McElhenney,

Mal Boy a Rhodri

Dyfodol Robert Page ac ail-gychwyn y Cymru Premier - rhai o'r pynicau trafod i Ows a Mal.

Chwarae heb hyder

Owain a Mal sy'n trafod sut mae diffyg hyder yn gallu dinistrio chwaraewyr.

Howay the lads! Ramsey a Rodon i Newcastle?

Mae Mal ac Owain yn credu bod hi'n amser i Aaron Ramsey a Joe Rodon symud clybiau.

Heb y gorffennol, does dim dyfodol...

Dylan Griffiths sy'n ymuno efo Owain a Mal i edrych yn ôl ar uchafbwyntiau 2021

W capten!

Beth sy'n neud capten da? Dyna un o'r pynciau trafod i Mal ac Owain wythnos yma.

Croeso cynnes i Steve Cooper yn Abertawe?

Owain a Mal sy'n ystyried sut groeso geith Steve Cooper wrth ddychwelyd i Abertawe.

Awstria? Bring it on!

Mae Mal ac Owain wedi cynhyrfu'n lan ar ôl i Gymru gael Awstria yn y gemau ail gyfle.

Llŷr Evans: Hogyn y Kop

Yr actor Llŷr Evans sy'n gwmni i Owain a Mal i drafod ei gariad at Wrecsam a Lerpwl.

Cymru! Cymru! Cymru!

Mae Ows a Mal wrth eu bodd ar ôl i Gymru sicrhau gêm gartref yn y gemau ail-gyfle.

Y bennod Bale

Awr o addoli Gareth Bale gan Ows a Mal ar drothwy canfed cap seren Cymru.

Llwyddaint Russell Martin yn fygythiad i Abertawe?

Mae Ows yn poeni bod Russell Martin plesio gormod, tra bod jôcs Mal yn gwaethygu.

Pwy fyddai’n rheolwr?

Mae Ows a Mal ar ben eu digon ar ôl canlyniad Lerpwl ac yn amau dyfodol Solskjaer.

Abertawe yn hedfan...Caerdydd yn cropian

Dim ond un pwnc trafod sydd i Mal ac Ows wythnos yma - buddugoliaeth ysgubol Abertawe.

"Mae Hollywood yn dod i Crosby!"

Is-hyfforddwr Marine Alan Morgan sy'n gwmni i Mal ac Ows cyn y gêm fawr yn erbyn Wrecsam.

Dwy gêm enfawr i Gymru

Owain a Mal sy'n llawn gobaith cyn i Gymru deithio i Prague a Tallinn.

Cychwyn y diwedd i Mick McCarthy?

Owain a Mal sy'n holi os fydd Caerdydd yn chwilio am reolwr newydd cyn hir.

Jimmy Greaves - colli cawr arall

Mal ac Owain sy'n talu teyrnged i ddoniau Jimmy Greaves - ar y cae ac ar y sgrin fach.

Mari Edwards: Wrecsam, Ronaldo a Ryan a Rob

Rheolwr tîm merched Wrecsam Mari Edwards sy'n ymuno gyda Mal ac Owain am sgwrs.

Ergyd enfawr Estonia

Mae'r siom yn amlwg wrth i Mal ac Owain drafod gêm ddi-sgôr Cymru yn erbyn Estonia.

Neges gan Robert Page!

Perfformiad calonogol Cymru yn erbyn y Ffindir sy'n cael sylw Owain a Malcolm.

Gemau rhyngwladol ar y gorwel

Owain a Mal sy'n trafod carfan ddiweddaraf Rob Page a pherfformiadau clybiau Cymru.

Cysylltiad! Cysylltiad!

Mae cychwyn sigledig Abertawe yn poeni Owain a Mal, ond mae 'na gynnwrf mawr am Wrecsam.

Barod amdani?

OTJ a Malcolm sy'n edrych ymlaen at dymor newydd Uwch Gynghrair Cymru a Lloegr.

Mae'r siop ar agor!

Mal ac Owain sy'n edrych ymlaen at y tymor newydd - ond yn poeni am sefyllfa Abertawe...

Ewro 2020: "Os fasa Lloegr wedi ennill, faswn i ddim wedi cysgu am flynyddoedd!"

Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones sy'n dewis eu huchafbwyntiau o Ewro 2020.

Ewro 2020: Ben Davies a Jack Sparrow

Amddiffynnwr Cymru Ben Davies sy'n trafod yr ymgyrch wych yn Ewro 2020 gyda Mal ac Owain.

Ewro 2020: Dim cwsg ers Baku!

Dafydd Pritchard sy’n ymuno gyda Mal ac Owain i drafod cychwyn gwych Cymru yn Azerbaijan.

Ewro 2020: Gwneud ffrindiau yn Baku

Mae Owain wedi cyrraedd Baku - ac wedi cael ei adnabod yn barod! Ac mae Mal llawn nerfau!

Mae'r Ewros yn galw!

Mae'r cyffro'n cydio wrth i Owain Tudur Jones a Malcolm Allen edrych ymlaen at Ewro 2020.

Emyr Huws: Dal i gredu

Chwaraewr canol cae Cymru Emyr Huws sy’n rhannu ei obeithion am y dyfodol efo Owain a Mal

Wembley o fewn cyrraedd a dewisiadau anodd i Rob Page

Owain a Mal sy'n trafod y gemau ail-gyfle a phwy fydd ddim yn y garfan ar gyfer Ewro 2020

Rhodri Jones: O Old Trafford i'r Hen Aur

Rhodri Jones sy'n trafod ei lyfr newydd 'Meddwl am Man U' gyda Mal ac Owain.

Llion Williams: Bangor, Bryncoch a Brechin City

Yr actor Llion Williams sy'n rhoi'r byd pêl-droed yn ei le gyda Mal ac Owain.

Malcolm "The Boss" Allen

O'r diwedd, mae Owain Tudur Jones yn cydnabod bod Malcolm Allen yn gwybod mwy na fo!

Ta ta Super League... am y tro

Y Super League Ewropeaidd oedd pwnc llosg mawr yr wythnos - gyda Mal ac Owain yn gytûn!

Gareth Roberts: Cruyff, Sgorio ac Everton

Y darlledwr Gareth Roberts sy'n ymuno gyda Owain a Mal i drafod ei ddyddiau gyda Sgorio.

Wrth gicio a brathu...

Roedd hi'n Basg siomedig i glybiau Cymru ac mae'r tensiwn yn dangos rhwng Owain a Mal!

Canlyniad campus Cymru a dysgu Cymraeg i "Cookie"!

Dadansoddi buddugoliaeth wych i Gymru ganol wythnos a dysgu Cymraeg i Chris Coleman

Y gôl orau erioed gan Gymru

Er colli i Wald Belg roedd digon i blesio Owain a Mal gan Gymru - yn enwedig y gôl!

Angharad James: Ar antur i America

Wrth baratoi i adael i chwarae yn America, Angharad James sy'n gwmni i Malcolm ac Owain.

Cymru yn troi at Page a sioc enfawr gan y Seintiau

Owain a Mal sy'n pori dros newyddion yr wythnos ac yn cofio rhai o gemau mawr yn Ewrop.

Del Boy a Rodney Cymru

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy'n trafod partneriaethau enwocaf y byd pêl-droed

Nathan Craig - y Cofi yn Goodison

Cyn-chwaraewr Everton Nathan Craig sy'n trafod ei yrfa gyda Malcolm ac Owain.

"Fel teigr yn y jyngl yn ogleuo gwaed..."

Owain a Mal sy'n ystyried pwy ydi'r pyndits gorau ac yn rhyfeddu at rediad Man City.

Diolch Dai

Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones sy'n talu teyrnged i'r diweddar Dai Davies.

Dylan Ebenezer, George Clooney a Robbie Rotten!

Y cyflwynydd a'r sylwebydd Dylan Ebenezer sy'n gwmni i Malcs ac Owain wythnos yma.

Ashley Williams a'r larwm tân yn Sweden

Ymddeoliad Ashley Williams a phenodiad Mick McCarthy sy'n cael sylw Ows a Mal wythnos yma

Pwy nesa' i Gaerdydd?

Owain a Mal sy'n trafod pwy all Gaerdydd benodi fel rheolwr ar ôl diswyddo Neil Harris

Hwyl fawr Gareth Blainey - yr unig un i allu cau ceg Malcolm Allen!

Gareth Blainey sy'n ymuno gyda Malcs ac Owain wrth i'w gyfnod gyda BBC Cymru ddod i ben.

Gwobrau 2020 ac 'un cyri yr wythnos'

Owain a Mal sy'n edrych nôl ar 2020 ac yn datgelu adduned syfrdanol blwyddyn newydd.

"Dim ond un seren..."

Ymunwch gyda Mal ac Owain am barti Nadolig arbennig iawn Y Coridor Ansicrwydd!

Dadansoddi'r darbi, blinder a rheol Bosman

Owain a Mal sy'n edrych yn ôl ar fuddugoliaeth gyfforddus Abertawe yn erbyn Caerdydd.

Gwennan Harries: O'r cwrt cosbi i'r pwynt sylwebu

Cyn ymosodwr Cymru Gwennan Harries sy'n trafod ei dyddiau chwarae a'i gyrfa newydd

Ffilmio Wrecsam, adfywiad Caerdydd a chroesawu cefnogwyr (yn Lloegr)

Owain a Mal sy'n trafod sut fydd Wrecsam yn delio gyda chamerâu y rhaglen ddogfen newydd

"Nes i ddysgu lot gan Maradona - sut i beidio pasio!"

Marc Lloyd Williams, sgoriwr goliau o fri, sy'n ymuno gyda Mal ac Owain

Adran A amdani!

Mae Mal ac Ows yn llawn canmoliaeth ar ôl dyrchafiad Cymru yng Nghynghrair y Cenhedloedd

Osian Roberts: O Fôn i Foroco

Cyn is-hyfforddwr Cymru sy'n ymuno efo Owain a Mal...ac mae yna lot fawr i'w drafod!

"Mae unrhyw bwynt oddi cartref yn bwynt da"

Y cyn sylwebydd Meilir Owen sy'n rhoi'r byd pêl-droed yn ei le efo Owain a Malcolm.

Pwy yw gôl-geidwad Giggs?

Malcolm ac Owain sy'n trafod colled tîm merched Cymru a dilema gôl-geidwad Giggs.

Rhodri Meilir

Yr actor Rhodri Meilir, cefnogwr brwd Everton, sy'n dadansoddi'r darbi efo Owain a Malcs.

Pwynt gwerthfawr yn Nulyn?

Mae tactegau Ryan Giggs yn dechrau poeni Owain a Malcs ar ôl gêm ddi-sgôr Cymru yn Nulyn.

"Does dim gêm gyfeillgar yn erbyn Lloegr!"

Owain a Mal yn trafod yr her i Gymru yn Wembley, ac yn crafu pen wedi crasfa Lerpwl.

Waynne Phillips

Cyn arwr Wrecsam yn rhannu atgofion lu o'r dyddiau da ar y Cae Ras

Thiago v OTJ

Be ddigwyddodd pan oedd rhaid i Owain drio marcio seren newydd Lerwpl?

John Hartson

Cyn ymosodwr Cymru sy'n trafod ei yrfa liwgar a'r gwersi mae o wedi ei ddysgu ar y ffordd

Chwe phwynt, Ampadu a darogan y dyfodol

Owain a Malcolm sy’n asesu dwy fuddugoliaeth Cymru ac yn rhoi eu pennau ar y bloc

Llwyddiant yn Ewrop a charfan Cymru

Dathlu canlyniadau'r Bala ac YSN ac ydi Malcolm wedi newid ei feddwl am Hal Robson-Kanu?

Ta-ta tymor 2019-2020

Rheolwr y tymor? Chwaraewr y tymor? Gêm y tymor? Dyma farn Owain a Malcolm

Bryn Terfel

Bara brith a chwisgi efo Syr Alex, cyfarfod Clint Eastwood a llawer mwy gan Syr Bryn

Owen Powell - Caerdydd, Cymru a Catatonia

Y gitarydd Owen Powell sy’n rhannu straeon roc a rôl a phêl-droed gydag Owain a Malcs

Ar VAR'enaid i!

Mae Malcs wedi cael llond bol o VAR, tra bod trafferthion gwallt OTJ yn parhau

Joe Allen

Arwr Cymru Joe Allen sy'n ymuno am sgwrs efo Owain Tudur Jones a Malcolm Allen

Y Cymro perffaith

Pa chwaraewyr fydda Owain a Malcs yn eu cyfuno i wneud y Cymro perffaith? A llawer mwy!

Y pêl-droediwr perffaith

Sut fydda Owain a Malcs yn mynd ati i greu'r chwaraewr perffaith?

Y pump fflop

Malcolm ac Ows yn troi'n gas wrth ddewis chwaraewyr mwyaf siomedig Uwch Gynghrair Lloegr

Gôls, gôls a mwy o gôls!

Owain a Malcs sy'n dewis eu hoff ymosodwyr sydd heb chwarae yn Uwch Gynghrair Lloegr

Pump disglair Uwch Gynghrair Cymru

Pwy yw'r goreuon yn hanes Uwch Gynghrair Cymru? Mae 'na enwau mawr heb wneud y rhestr!

Cymry gorau Uwch Gynghrair Lloegr

Owain a Malcs yn dewis pump chwaraewr o Gymru sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Lloegr

Allen/Brailsford

Syr Dave Brailsford, hen ffrind Malcolm, sy'n ymuno efo'r hogia am sgwrs

Be sy' ar y bocs?

Malcs a Owain sy'n pwyso a mesur be nesa'i bel droed ac yn rhannu rhai o'u tips teledu!

Dau Gymro yn Watford - Rhan 2

Cwffio yn China a partis Elton John – mwy o hanes Iwan Roberts a Malcolm Allen yn Watford

Dau Gymro yn Watford - Rhan 1

Iwan Roberts yn ymuno â Malcolm ac Owain i gofio am eu dyddiau cynnar yn Watford

Dylanwad rheolwyr – y da y drwg a'r gwirion!

Owain a Malcs sy'n trafod eu rheolwyr gorau, eu rhai gwaethaf ac ambell i un gwirion!

Hunan-ynysu, prinder cyris ac Ian Rush

Owain a Malcolm sy'n rhannu eu profiadau o hunan-ynysu ac yn gofyn 'be nesa'i bȇl droed?'

Hel atgofion – goliau cyntaf a mwy

Owain a Malcolm yn cofio eu goliau cyntaf a Malcs yn ail fyw ei gôl enwocaf dros Gymru!

Effaith y Coronafirws ar bêl-droed

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy’n trafod effaith y coronafeirws ar bêl-droed

Anaf Joe Allen, Man United a triciau budur!

Owain a Malcs yn ymateb i’r newydd am anaf Joe Allen ac effaith Coronafeirws ar bêl-droed

Lerpwl, Cynghrair y Cenhedloedd a twf gêm y merched

Owain a Malcs yn bwrw golwg dros hynt a helynt y byd pêl-droed.

Y ffeit fawr, VAR a debut Ows Llyr

Owain a Malcs gyda’i golwg unigryw ar ddigwyddiadau’r byd pêl-droed a llawer mwy

Trafferthion Man City, storm Dennis a gwesteion pryd bwyd delfrydol!

Owain a Malcs a'u golwg unigryw ar ddigwyddiadau’r byd pêl-droed a llawer mwy

Giggs, Everton a siwmper Malcs!

Owain a Malcs sy'n trafod Ryan Giggs, y ddau Ronaldo, adfywiad Everton a llawer mwy.

Lerpwl, Cei Conna a bwyd!

Owain a Malcolm sy'n edrych ar ddigwyddiadau’r wythnos yn y byd pêl-droed.

Dyfodol Joe Allen, Y Swltan a Cwpan Cymru

Owain a Malcolm yn trin a thrafod digwyddiadau’r wythnos yn y byd pêl-droed.

Rhys Meirion, dyddiau tywyll Man Utd a deuawd gyda Malcolm...

Y canwr a chyflwynydd Rhys Meirion sy'n cadw cwmni i Owain Tudur Jones a Malcolm Allen

Moore. Mepham a Wrecsam

Darbi de Cymru, Caerdydd yn ceisio arwyddo Kieffer Moore a Wrecsam.

Cwpan yr FA, Neco Williams a Joe Ledley

Owain a Malcolm sy'n trin a thrafod digwyddiadau’r wythnos yn y byd pêl-droed.

Blwyddyn Newydd Dda!

Owain a Malcolm sy'n edrych nôl ar y flwyddyn a fu ac ymlaen at 2020 a'r Ewros!

Huw Jack Brassington

Owain a Malcolm sy'n sgwrsio gyda’r mynyddwr Huw Brassington am ei her ddiweddaraf!

Y stori hyd yn hyn

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen gyda pigion o’r gyfres hyd yn hyn.

Noson Cyri

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen yn rhoi’r byd pêl-droed yn ei le dros gyri.

Gemau Cwpan, Trundle a Sgorgasm

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sydd yn bwrw golwg dros y byd pêl-droed yng Nghymru.

Bryn Fôn, Hal a Cruyff

Bryn Fôn yw'r gwestai arbennig i drafod pêl-droed a’i yrfa fel canwr ac actor

Pantos, Mourinho a mavericks

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy’n bwrw golwg dros ddigwyddiadau’r byd pêl-droed.

Nôl yn yr Euros!

Ymateb Owain Tudur Jones a Malcolm Allen wedi i Gymru sicrhau eu lle yn Euro 2020

Cymru a pryd o fwyd Chinese gyda John Hartson

Cnoi cil dros fuddugoliaeth Cymru yn Azerbaijan ac edrych ymlaen i’r gêm yn erbyn Hwngari.

Tudur Owen, Cymru a Warnock

Y digrifwr Tudur Owen sy'n cadw cwmni i Owain Tudur Jones a Malcolm Allen.

Abertawe a Caerdydd, Butcher a VAR (eto)

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen yn pori dros ddigwyddiadau pêl-droed yr wythnos...

Darbis, rygbi a Xhaka

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen yn trafod ar y gêm ddarbi fawr a mwy...

Cymru, Moore a mwy

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen yn trafod gobeithion Cymru o gyrraedd Ewro 2020

Wythnos fawr i Gymru a bosys newydd yn Wrecsam a Bangor

Owain a Malcolm yn trafod wythnos fawr i Gymru a penodiadau difyr i Wrecsam a Bangor

Lwcaleics Malcolm, Tom Lawrence a’r Cymry oddi cartre

Owain a Malcolm sy'n bwrw golwg nol ar ddigwyddiadau'r caeau pel droed dros y penwythnos

Dim croeso yn Slofacia!

OTJ a Malcs yn trafod y newyddion na fydd cefnogwyr yn cael mynychu gem Cymru yn Slofacia

Newid siap y bêl

OTJ a Malcs yn edrych ‘mlaen at y penwythnos ac hefyd at Gwpan Rygbi’r Byd yn Japan.

Cymru,Owen Tudor a Cookies

Buddugoliaethau Cymru dros Azerbaijan a Belarws a hel atgofion am gapiau cyntaf.

Cymru, Geraint Iwan a Hud a Llefrith

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen yn edrych ymlaen at gêm Cymru yn erbyn Azerbaijan a mwy

Yws Gwynedd, Dafydd Ginola ac Elvis

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen yn cael cwmni brenin siart #40Mawr Radio Cymru 2...

Dan James, Uwch Gynghrair Cymru... a Chyri

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy'n trafod digwyddiadau diweddar y byd pêl-droed

Penwythnos agoriadol y tymor, Osian Roberts, a’r dyfarnwr Iwan Arwel

Penwythnos agoriadol y tymor, ymadawiad Osian Roberts, sgwrs gyda’r dyfarnwr Iwan Arwel.

Bill Gates, Steve Jobs a Malcolm Allen...

Mae sêr Yn y Parth wedi arwyddo i glwb newydd … croeso i’r Coridor Ansicrwydd!